For Sekretariatet:
Brugernavn

Kodeord

Husk Login
 
 
Foreningen

Foreningen

2929

OBS denne hjemmeside er hovedsagelig skrevet i 2012 eller tidligere. For et indblik hvad der rører sig her og nu henvises til vores Facebook.

Vi opfordrer alle jer, der gerne vil bakke op omkring Østmøn Naturforening til at melde jer ind - det er gratis. Medlemmer fra uden for Østmøn er også velkomne! Østmøn Naturforening er uafhængig og drevet af frivillige kræfter.

På den lange bane er etablering af Nationalpark Møn omkring Natura 2000 områderne Møns Klint og Busemarke Mose et mål som Østmøn Naturforening støtter.

Østmøns natur er unik med hensyn til dens mangfoldighed af biotoper og dyr- og plantearter inden for et relativt lille geografisk område, som er indrammet af et storslået landskab med rig kulturhistorie og særpræget geologi.

Naturen og landskabet er Østmøns største aktiv, som tiltrækker tilflyttere, sommerhusejere og turister – og holder gang i lokalsamfundets hjul, til glæde også for dem der har boet her i generationer.

Østmøn Naturforening blev stiftet i 2008. Vi fandt, at gældende lovgivning blev groft overtrådt, og at myndighederne var alt for eftergivende, i sagen om den store svinefarm, som i 2007 blev ulovligt bygget og ibrugtaget på Risbækvej 5, tæt på internationale Natura 2000 naturbeskyttelsesområder. Landmanden slap med minimale bøder, og Vordingborg Kommune valgte af uransagelige grunde at lovliggøre anlægget i stedet for at stoppe projektet, hvilket de havde kunnet gøre med hjemmel i husdyrloven. Østmøn Naturforening og mange andre klagede over kommunens miljøgodkendelse, som Natur- og Miljøklagenævnet her i 2012 - 4 år efter driftstart! – har afgjort med væsentlige skærpelser. Se i spalten til højre.

Naturen på Østmøn er under pres – nu senest med planerne om i alt 31 ha grusgrav ved Bøgebjergvej. I de interessekonflikter som uundgåeligt opstår, insisterer vi på at naturen ikke bliver løbet over ende. Lovgivningsmæssigt er især habitaterne sikret imod forringelse – i teorien. I praksis viser det sig, at hvis man ikke gør opmærksom på det, så bliver naturens sårbarhed nemt overset i godkendelsesproceduren.

Som forening er vi hverken enøjede eller rabiate. Vi mener at vejen frem for det lille lokalsamfund med de mange gæster er samarbejde. 

Østmøn Naturforening er medlem af Møn NU.

 

Undermenu

 

 
Hit nr. 6462
 
 

Powered By CMSimple | Design By DCWD